• 200 pagina's
  • rijk geïllustreerd in kleur
  • meer dan 80 tabellen
  • gebonden, integraalband
  • 230x285 mm
  • ISBN 978-90-827474-0-9
  • prijs: € 69,50 (excl. verzendkosten)
“Het eerste boek dat een vrijwel volledig overzicht en vergelijking geeft van alle oude gebruikte lengtematen in Nederland. Onmisbaar voor eenieder met een professionele of persoonlijke interesse”
“Van Punt tot Mijl is een compleet overzicht van de gebruikte maten in de eeuwen voor invoering van de meter in 1821. Met illustratieve afbeeldingen en meer dan 80 vergelijkende tabellen. Dat maakt dit boek tot een uniek naslagwerk”
Een uniek en onmisbaar naslagwerk
Van Punt tot Mijl is een breed overzicht van de maten die in gebruik waren in de vele eeuwen voor de invoering van de meter in 1821. Een vrijwel volledige verzameling en vergelijking van de toen gebruikelijke lengtematen in Nederland. Rijk geïllustreerd en met meer dan 80 overzichtelijke tabellen. Een onmisbaar en uniek naslagwerk!
Naar één uniform maatstelsel
Zo vertrouwd als we nu zijn met de centimeter, de meter en de kilometer was men dat vroeger met duimen, voeten, ellen, roeden en mijlen. Deze maten werden gehanteerd voor de landmeting en in het bouwbedrijf. Maar daarnaast waren er ook nog aparte maatstelsels voor de dijkbouw, de turfwinning en de scheepsbouw. Maar de werkelijke lengte van deze eenheden was in elke stad of regio weer anders. Een Amsterdamse voet had bijvoorbeeld een andere lengte dan een Deventer houtvoet. En de Bossche roede verschilde beduidend van de Rijnlandse roede. Dit boek laat de verwarring en misverstanden zien die dat veroorzaakte. En daarmee het belang van het moderne uniforme maatstelsel.
Mijlen en voeten
Aan de lacune in de literatuur over de mijlen wordt in dit boek invulling gegeven. De mijl heet naar de Romeinse, want die telde mille (= duizend) passen (twee stappen) van elk vijf Romeinse voeten. Sinds de 16de eeuw werden de mijlen echter uitgedrukt in de breedtegraad. Ook in ons land is de Romeinse voet gebruikt, want in Nijmegen is een maatstokje van die lengte gevonden.
Karel de Grote voerde in 794 nieuwe standaarden in voor het stelsel van maten, gewichten en munten. Over de lengte van zijn voetmaat wordt verschillend gedacht. In het boek worden oudere en nieuwe inzichten vergeleken en wordt een daarvan met nieuw bewijs gestaafd.
Overzichtelijke tabellen
Uit talloze bronnen zijn de gegevens over maten bijeengebracht, geanalyseerd en overzichtelijk in meer dan tachtig tabellen gepresenteerd. De lengten van de maten zijn omgerekend in kilometers, meters en millimeters zodat onderlinge vergelijking mogelijk is. Van ruim 1200 plaatsen en gebieden worden de daar gebruikte maten vermeld. Ook later in onbruik geraakte maten komen aan de orde, zoals de Hollandse voet en de voorling. Dat maakt Van Punt tot Mijl tot een uniek en cruciaal werk voor bouwhistorici, geschiedkundigen en archeologen.
inkijkexemplaar
over de auteur
Gerrit - bekend als Dik - Berends werd in 1931 in Arnhem geboren, maar groeide op in het nabijgelegen Velp. Hij bezocht het Arnhemse gymnasium. Na de bevrijding in 1945 was de Arnhemse Grote Kerk een ruïne en werd hij zich bewust van zijn belangstelling voor historische bouwkunst.
Zijn studie bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft rondde hij in 1963 af met een restauratie- en nieuwbouwontwerp voor kasteel Waardenburg bij de hoogleraren ir. C. Wegener Sleeswijk (architectuur) en dr. E.H. ter Kuile (architectuurhistorie).
Daarna was hij tot zijn pensionering op 1 november 1996 als bouwhistoricus verbonden aan de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, achtereenvolgens in Den Haag, Voorburg en Zeist. In 1964 trad hij toe tot de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, in de boezem waarvan publicaties ontstonden die in 1996 leidden tot de uitgave van de ‘Historische houtconstructies in Nederland’. Verder werkte hij mee aan verscheidene boeken en jaarboeken en publiceerde hij, vooral op bouwhistorisch gebied, artikelen in diverse organen.
bestelformulier
Ja, ik wil graag een exemplaar Van Punt tot Mijl bestellen.

aanhef*
voornaam*
achternaam*
straat*
postcode*
woonplaats*
e-mail*
ongeldig e-mailadres
telefoon
* invullen verplicht
Dank voor uw bestelling,
er is een e-mail naar u verstuurd
Van Punt tot Mijl
69,50  
Verzendkosten
 5,80  
 
____________+
Totaal
75,30  

Maak bovenstaand bedrag over op rekening
   NL23 INGB 0000 5403 81 tnv G. Berends
en uw bestelling wordt na ontvangst van uw betaling zo snel mogelijk verzonden.

Meerdere exemplaren bestellen?
Mail dan naar vanpunttotmijl@gmail.nl